Neurologie pro praxi

Odborné vzdělávání pro praktické neurology

9. 9.–10. 9. 2021
33. český a slovenský epileptologický sjezd

Místo konání:
Courtyard by Marriott Pilsen

Předsedkyně sjezdu:
MUDr. Hana Vacovská

Odborný garant a odborná záštita:
doc. MUDr. Hana Ošlejšková, Ph.D.,
Výbor České ligy proti epilepsii ČLS JEP30. 9.–1. 10. 2021​
1. dny praktické
neurologie

Místo konání:
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

Pořadatel:
společnost SOLEN, s. r. o., ve spolupráci s Centrem neurověd CEITEC MU

Prezident akce a odborný garant:
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN

Garantky odborného programu:
MUDr. Štěpánka Brušáková, MBA, MUDr. Marta Vachová

5. – 6. 11. 2021
13. Valašsko-lašské
neurologické sympozium
Karolinka

Prezidenti akce:
MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Odborná záštita:
Neurologie a léčení bolesti, s.r.o.,
Valašské Meziříčí
I. neurologická klinika FN u sv. Anny


26.–27. 1. 2022
9. konference
Neurologie pro praxi
Plzeň

Místo konání:
Parkhotel Congress Center Plzeň

Prezidenti akce:
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Odborná záštita:
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň

2.–3. 6. 2022
19. sympozium
praktické neurologie
Brno

Místo konání:
Hotel International Brno

Prezident akce:
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc., FCMA, FANA, FEAN

Odborná záštita:
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno; Centrum neurověd, CEITEC MU Brno