Neurologie pro praxi

Odborné vzdělávání pro praktické neurology

10. – 11. 9. 2020
32. český a slovenský epileptologický sjezd
Ostravice

Místo konání:
Hotel Sepetná, Ostravice

Předsedkyně sjezdu:
MUDr. Jana Slonková, Ph.D.


6. – 7. 11. 2020
13. Valašsko-lašské
neurologické sympozium
Karolinka

Místo konání:
Horský hotel Soláň, Karolinka

Prezidenti akce:
MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Odborná záštita:
Neurologie a léčení bolesti, s.r.o.,
Valašské Meziříčí
I. neurologická klinika FN u sv. Anny

19. – 20. 11. 2020
17. sympozium
praktické neurologie
Brno

Místo konání:
Courtyard by Marriott Brno

Prezident akce:
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Odborná záštita:
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno,
Centrum neurověd, CEITEC Brno

27. – 28. 1. 2021
8. konference
Neurologie pro praxi
Plzeň

Místo konání:
Parkhotel Congress Center Plzeň

Prezidenti akce:
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Odborná záštita:
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň


16. – 17. 9. 2021
1. dny praktické
neurologie

Místo konání:
Clarion Congress Hotel Ústí nad Labem

Prezident akce:
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Odborná záštita:
Neurologické odd., Krajská zdravotní, a. s.,
Masarykova nemocnice v Ústí n. L., o. z.,
MS centrum, Krajská zdravotní, a. s.,
Nemocnice Teplice, o.z.