Konference
Neurologie pro praxi

Odborné vzdělávání pro praktické neurology

29. – 30. 1. 2020
7. konference
Neurologie pro praxi
Plzeň

Místo konání:
Parkhotel Congress Center Plzeň

Prezidenti akce:
MUDr. Jiří Polívka, CSc.
doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Odborná záštita:
Neurologická klinika LF UK a FN Plzeň

4. – 5. 6. 2020
17. sympozium
praktické neurologie
Brno

Místo konání:
International Brno

Prezident akce:
prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc.

Odborná záštita:
I. neurologická klinika LF MU a FN u sv. Anny Brno,
Centrum neurověd LF MU Brno

10. – 11. 9. 2020
32. český a slovenský epileptologický sjezd
Ostravice

Místo konání:
Hotel Sepetná, Ostravice

Předsedkyně sjezdu:
MUDr. Jana Slonková, Ph.D.

6. – 7. 11. 2020
13. Valašsko-lašské
neurologické sympozium
Karolinka

Místo konání:
Horský hotel Soláň, Karolinka

Prezidenti akce:
MUDr. Bohdan Křupka, Ph.D.
MUDr. Pavel Ressner, Ph.D.

Odborná záštita:
I. neurologická klinika FN u sv. Anny
Neurologie a léčení bolesti, s.r.o.,
Valašské Meziříčí,