Proč se přihlásit?

Přední odborníci neurologie Vám přednesou aktuální novinky z Vašeho oboru a budete se moct zapojit do programu formou hlasovacího zařízení. Tradičně je pro Vás připravený i soutěžní blok kazuistik a velmi oblíbený blok kontroverzí. Své místo si v programu již našel i kulatý diskuzní stůl, věnovaný nejpalčivějším problémům praktických neurologů. Letos se téma bude věnovat způsobilosti k řízení motorového vozidla u epileptiků.

 • Spolupracujeme s předními odborníky české neurologie
 • Program tvoříte vy – témata vybíráme na základě preferencí z účastnických anket
 • Připravujeme pro Vás interaktivní přednášky, kazuistiky a diskuzní kulatý stůl
 • Záznamy některých přednášek budou po skončení Konference ke stažení

Aktuality

Prezidenti konference

Stejně jako v předchozím roku jsou prezidenty této Konference MUDr. Jiří Polívka, CSc., přednosta Neurologické klinika LF UK a FN Plzeň a z řad členů užší redakční rady Neurologie pro praxi doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Zúčastněte se diskuze u kulatého stolu:
Posuzování způsobilosti k řízení u pacientů s epilepsií a význam EEG

Posuzování způsobilosti k řízení je nyní upravené přílohou č. 3 k vyhlášce č. 277/2004 Sb., která celkem jasně stanoví nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní způsobilost k řízení. U pacientů se záchvaty nebo s epilepsií není při posuzování způsobilost k řízení pro skupinu 1 nutné zohledňovat EEG nález, přesto někteří posuzující neurologové abnormní EEG nález při posouzení v některých případech zohlední.
Je to správný nebo nesprávný postup? Případně, za jakých okolností to je správný postup? Jak dosáhnout toho, aby byli pacienti posuzováni jednotně? Doufáme, že na tyto otázky zodpoví aspoň částečně náš diskuzní panel.

Fandíme mladým lékařům

Podporujeme mladé lékaře, a proto mají účastníci do 35 let na naší konferenci registrační poplatek s 50% slevou. Abychom vám mohli slevu uplatnit, nezapomeňte při registraci uvést do poznámky vaše datum narození.

Ukázka výtvarné tvorby prof. Ivany Štětkářové s názvem „Krajina mé duše“

Profesorka Ivana Štětkářová se narodila v Praze, kde také žije. Vystudovala Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy a je vysokoškolským pedagogem. Profesním zaměřením je neurolog. Od roku 2011 vede Neurologickou kliniku 3. LF UK a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze kde přednáší a zabývá se vědeckou činností. Je autorkou několika úspěšných monografií z oblasti neurologie. Od mládí se aktivně věnuje výtvarnému umění, hudbě a psaní. Je pravnučkou Fan Vařincové, která napsala román Eva tropí hlouposti, a neteří lékaře Pavla Teisingera, autora populárních večerníčků Človíčkova dobrodružství.

"Tam někde uvnitř mne je další prostor, oblast světel a stínů, zasutých pod clonou nových zážitků, je to svébytné místo, vlastní svět, kde jsou uložené staré příběhy, co nepotřebují slova. Otevřu si, vejdu a objevím dávno zasutý příběh, nápad, myšlenku, která se sama přetvoří do podoby němého obrazu. Představy jsou hluboce ukryté, jak na staré babiččině půdě. Prach, šero, obrysy dávno nepoužívaných předmětů; v nose mne štípe, já jsem omámena a opojena vůněmi s příchutí mého dětství. Vezmu štětec a začínám malovat."

Program

Odborný program

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16 a je ohodnocena v rámci postgraduálního vzdělávání 12 kredity pro lékaře.

Potvrzení o účasti bude vydáváno při registraci.

STŘEDA 29. 1. 2020

9.00 Slavnostní zahájení

MUDr. Jiří Polívka, CSc., doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.

Neurorevmatologie

odborná garantka MUDr. Dana Tegzová
 • Klinické asociace autoprotilátek u systémových revmatických nemocí
  MUDr. Olga Kryštůfková, Ph.D. (IP)
 • Systémový lupus erytematodes a jeho neurologické komplikace
  MUDr. Dana Tegzová (IP)
 • Revmatická polymyalgie jako mezioborový problém
  MUDr. Hana Ciferská, Ph.D. (IP)

Satelitní sympozium společnosti ROCHE s. r. o.

 • Zkušenosti s ocrelizumabem z klinické praxe, kazuistiky
  MUDr. Marta Vachová

Spinální neurologie

odborná garantka prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., FEAN, MHA
 • Cévní míšní poruchy
  MUDr. Ladislava Janoušková, CSc., prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., FEAN, MHA, MUDr. Jan Klener, MUDr. Jan Šroubek, MUDr. Martin Kovář
 • Operace krční páteře
  MUDr. Jiří Chrobok, Ph.D.
 • Cervikální myelopatie
  prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc., FEAN, MHA
 • Neurourologie
  MUDr. Václav Janda

Varia I

 • Psychofarmakologická léčba komorbidních depresivních poruch neurologických onemocnění
  doc. MUDr. Martin Andres, Ph.D.
 • Léčiva rstlinného původu pro terapii úzkosti
  PharmDr. MVDr. Vilma Vranová, Ph.D.

Iktová problematika v mladém věku

odborný garant MUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
 • Cévní mozková příhoda u mladého nemocného – dif. dg.
  MUDr. Petr Ševčík, Ph.D.
 • Vaskulitidy centrálního nervového systému
  MUDr. Aleš Tomek, Ph.D.
 • Disekce mozkových tepen, mozkové žilní trombózy
  MUDr. Vladimír Rohan
 • Kardiologické příčiny cévní mozkové příhody v mladém věku
  MUDr. Markéta Pešková

Satelitní sympozium společnosti Novartis s. r. o.

 • Erenumab – nová perspektiva v léčbě migrény
  MUDr. Rudolf Kotas, Ph.D., MUDr. Jolana Marková, FEAN
 • Průběh RS v čase – jednotlivé fáze a formy onemocnění
  MUDr. Marta Vachová

IP Kulatý stůl v epileptologii – posuzování způsobilosti k řízení motorových vozidel u pacientů s epilepsií

odborný garant prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
 • Aktivní účastníci
  doc. MUDr. Jiří Hovorka, CSc., prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., MUDr. Hana Vacovská, MUDr. Jana Zárubová

ČTVRTEK 30. 1. 2020

Kraniální a spinální neurotraumatologie

odborný garant doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
 • mTBI update
  doc. MUDr. Edvard Ehler, CSc., FEAN
 • Whiplash injury
  MUDr. Martina Kövári, MHA
 • Následky kraniotraumat – postkomoční syndrom
  MUDr. Filip Růžička, Ph.D.
 • Míšní poranění
  prof. MUDr. Ivana Štětkářová, CSc.

Satelitní sympozium společnosti BIOGEN (Czech Republic) s.r.o.

 • První klinické projevy roztroušené sklerózy v kontextu stanovení včasné diagnózy
  MUDr. Marek Peterka
 • Schéma terapei RS
  MUDr. Marta Vachová

Léčba migrény

(blok sponzorovaný společností TEVA Pharmaceuticals CR, s. r. o.)
 • Zásady správné profylaxe migrény
  MUDr. Jolana Marková
 • CGRP monoklonální protilátky v profylaxi migrény
  MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Satelitní sympozium společnosti SANOFI GENZYME

Perorální léčba pacientů s RS v první linii
 • Současné možnosti léčba pacientů s RS v první linii
  MUDr. Marek Peterka
 • Zkušenosti s léčbou pacientů přípravkem Aubagio
  MUDr. Jaroslava Suchá

Varia II

 • Roztroušená skleróza a těhotenství
  MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
 • (Přednáška sponzorovaná společností Novartis s.r.o) Včasná diagnostika spondyloartritid – nová koncepce
  MUDr. Jan Voříšek
 • Nové antiepileptikum v ambulantní praxi neurologa
  MUDr. Gizela Rytířová

Kazuistiky

odborní garanti MUDr. Jiří Polívka, CSc., doc. MUDr. Robert Rusina, Ph.D.
 • Polohově vázaná závrať – diagnostická problematika – Mgr. Klára Kučerová
 • Jak vybírat další antiepileptikum do kombinace, kazuistika Michaely, 30 let, aktivní sportovkyně – MUDr. Dana Vyskočilová
 • Vždycky jde něco udělat – MUDr. Hana Vacovská
 • Když meningy svítí – MUDr. Kateřina Matějová, MUDr. Eva Marešová
 • Rychle progredující porucha kognice a rozsáhlý infiltrativní proces mozku – Petra Mištríková, Mgr. Kamila Šiffelová, MUDr. Radek Lakomý, Ph.D., MUDr. Aleš Neumann, Ph.D.
 • Syndrom kaudy trochu jinak – Dušan Ospalík, MUDr. Ing. David Černík Ph.D., MBA

Kontroverze

Kontroverze v diagnostice a zahájení léčby roztroušené sklerózy u dětí a dospělých
odborný garant doc. MUDr. Radomír Taláb, CSc.
 • Aktuální možnosti konvenční diagnostiky včetně úhradových kritérií
  MUDr. Pavel Hradílek, Ph.D.
 • Nové poznatky a možnosti diagnostiky – její senzitivita a specificita pro roztroušenou sklerózu i v rámci diferenciální diagnostiky a významu pro zahájení léčby, nové návrhy algoritmů
  doc. MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.
Můžeme pacienty po intracerebrálním krvácení trvale antikoagulovat?
odborný garant MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO
 • ANO
  MUDr. Martin Šrámek
 • NE
  MUDr. Aleš Tomek, Ph.D., FESO

17.00 Závěr Konference, losování ankety

Doprovodný program

Společenský večer

 • 29. 1. 2020 (20:00 – 24:00)
 • Adresa: U Prazdroje 7, 301 00 Plzeň
 • GPS: 49°44’47.822″N, 13°23’9.865″E

Občerstvení formou rautu v Pivovaru Plzeňský Prazdroj – Konferenční centrum SECESE s poslechovou hudbou. Doprava bude zajištěna.

Společenský program není v ceně registračního poplatku, účastníci si jej hradí dobrovolně sami. Nebude-li vstupenka objednána a zaplacena dopředu, nemůžeme garantovat možnost jejího zakoupení na místě. Společenský večer není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery konference.

Cena vstupenky: 450 Kč

Cena

Registrační poplatek zahrnuje:

 • účast na odborném programu
 • veškeré tiskové materiály včetně abstrakt přednášek s podrobným programem akce
 • vstup na doprovodnou expozici firem
 • občerstvení v přestávkách mezi přednáškovými bloky
 • 21% DPH

Lékař do 35 let

REGISTRACE
DO 30. 11. 2019

700 Kč
 •  

REGISTRACE
OD 1. 12. 2019

900 Kč
 •  

REGISTRACE
NA MÍSTĚ

1 000 Kč
 •  

Lékař

REGISTRACE
DO 30. 11. 2019

1 400 Kč
 •  

REGISTRACE
OD 1. 12. 2019

1 800 Kč
 •  

REGISTRACE
NA MÍSTĚ

2 000 Kč
 •  

Registrační poplatek je nevratný

O výši registračního poplatku rozhoduje datum registrace, nikoliv datum platby. Faktury na úhradu registračního poplatku budou rozesílány e-mailem zhruba měsíc před konáním akce.

Registrace pasivních účastníků do 22. 1. 2020

Doprovodný program – společenský večer (450 Kč)
Společenský večer není financován z prostředků farmaceutických společností, které jsou partnery konference.

Nejčastější dotazy

Zde v on-line formuláři za zvýhodněnou cenu nebo až na místě za plnou cenu.

Fakturu za zaplacení poplatku a dalších služeb zasíláme na e-mail uvedený při registraci zhruba měsíc a půl před konáním akce. Proč ne dříve? Registrační poplatek je nevratný, a pokud byste museli svou účast do této doby z nějakého důvodu zrušit, nic vás to nestojí.

Nemusí. O výši registračního poplatku rozhoduje datum registrace, nikoliv datum Vaší platby. Stačí se vždy do uvedeného termínu přihlásit, fakturu můžete zaplatit později.

Hromadné přihlášení účastníků s vámi rádi vyřešíme individuálně, a to včetně zajištění ubytování a dalších služeb. Kontaktujte prosím paní Elišku Pančochovou, DiS. (registrace@solen.cz;  +420 607 190 210), která vám poskytne více informací.

Organizační informace

Místo konání

Parkhotel Congress Center Plzeň

Parkování
Parkování v místě konání je možné na parkovišti před hotelem. 

Stravování

 • Pro účastníky je zajištěno občerstvení během přestávek mezi jednotlivými přednáškovými bloky.
 • Oběd není v ceně registračního poplatku. Účastníci si jej mohou objednat při registraci. Nebude-li oběd objednán dopředu, nejsme schopni garantovat jeho zajištění.

Obědové menu

Středa 29. 1. 2020 – 220 Kč
 • MENU 1 – klasické: Bramborová polévka s houbami, vepřová pečeně marinovaná v rozmarýnu, gratinovaný brambor
 • MENU 2 – vegetariánské: Bramborová polévka s houbami, italské krémové rizoto s hlívou ústřičnou
Čtvrtek 30. 1. 2020 – 220 Kč
 • MENU 1 – klasické: Slepičí vývar se zeleninou a nudlemi, svíčková hovězí pečeně s kynutým knedlíkem a brusinkovým terčem
 • MENU 2 – vegetariánské: Hrášková s krutony, vegetariánské chilli con carne s koriandrem

Ubytování

Organizační sekretariát akce nabízí možnost rezervace ubytování za zvýhodněných cenových podmínek. Zájemce musí uvést poptávku do poznámky v online přihlášce, případně poslat mailem na adresu registrace@solen.cz, a to nejpozději do 12. 1. 2020, kdy bude příjem objednávek ubytování uzavřen. Pokud nebude ubytování uhrazeno 14 dní před konáním akce, rezervace bude zrušena. Veškeré podmínky týkající se zajištění ubytování a registrace najdete v našich PODMÍNKÁCH PRO REGISTRACI A UBYTOVÁNÍ. V případě hromadného přihlášení kontaktujte prosím paní Elišku Pančochovou, a to na e-mail pancochova@solen.cz.

Po výše uvedeném datu nejsme schopni rezervaci ubytování garantovat!

Parkhotel Congress Center Plzeň

Poptávka musí obsahovat:

 • název hotelu
 • termín ubytování
 • počet nocí
 • typ pokoje
 • příjmení případné další
 • osoby na pokoji
 • fakturační údaje pokud se liší od fakturačních údajů registrace
 • fakturační údaje druhé osoby na pokoji

Ceny ubytování:

 • Jednolůžkový pokoj – 2 350 Kč
 • Dvoulůžkový pokoj – 2 850 Kč
V cenách ubytování není zahrnut místní poplatek z pobytu, který činí 21 Kč/osobu a den. Více informací o místních poplatcích naleznete ZDE.

Ceny jsou uvedeny včetně DPH a snídaně formou bufetu.

Kontakt

Manažerka
akce
Mgr. Marta Boučková

bouckova@solen.cz
+420 770 194 701

Přihlášky,
ubytování a fakturace
Eliška Pančochová, DiS.

pancochova@solen.cz
+420 607 190 210

Programové
zajištění
Mgr. Zdenka Bartáková

bartakova@solen.cz
+420 777 557 416

Zajištění
výstavních ploch
Ing. Lenka Mihulková

mihulkova@solen.cz
+420 734 567 854

Partneři

Platinový partner

Zlatý partner

Hlavní partneři

Registrační formulář

Registrace byla pro naplnění kapacity uzavřena.